top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a Stickl Yachts Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Stickl Yachts Kft.)  https://www.sticklboats.com címen elérhető portáljával, illetve a Stickl Yachts Kft. érdekkörébe tartozó kapcsolódó aloldalakkal, honlapokkal (a továbbiakban együttesen: portálok) összefüggésben folytatott személyes adatkezelésre vonatkozik.

A portálokkal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a Stickl Yachts Kft. az adatkezelő. A Stickl Yachts Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a Stickl Yachts Kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a https://www.sticklboats.com portálon közzéteszi.

 

 

ADATKEZELŐ

 

Adatkezelő megnevezése:

Stickl Yachts Kft.

 

Adatkezelő nyilvántartási (cégjegyzék) száma:

17 09 001707

 

Adatkezelő székhelye és postacíme:

2484 Gárdony, Chernel István utca 56/C.

 

Adatkezelő képviseletére jogosult személy:

Stickl Tamás ügyvezető

 

Adatkezelő elektronikus postacíme:

info@stickl.eu

 

Adatkezelő telefonszáma:

+36 70 33 818 33

 

 AZ ADATKEZELÉS ELVEI


A Stickl Yachts Kft. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a Stickl Yachts Kft. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A Stickl Yachts Kft. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

A Stickl Yachts Kft. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

 

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE


A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag az alábbi, regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele, vagy a Stickl Yachts Kft. -vel történő kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetében van szükség.

A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – monitorozzuk a látogatók tevékenységét, mely során személyes adatokat is gyűjtünk.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások (például tesztvezetésre jelentkezés), illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:

 • az érintett neve,

 • elektronikus postafiók címe,

 • telefonszáma.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

A fentieken túl, a Stickl Yachts Kft. a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. A Stickl Yachts Kft. a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

 

A Stickl Yachts Kft. különleges személyes adatokat nem kezel.

 

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy az Ön által adott hozzájárulás alapján e-mailen hírlevelet küldjünk Önnek. Ehhez szükségünk van az Ön e-mail címére és további információkra (lásd lent), melyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy Ön a birtokosa a megadott e-mail címnek és hozzájárult a hírlevélre történő feliratkozásra.

Ezeket az adatokat kizárólag az Ön által megjelölt információk továbbítása érdekében használjuk fel és harmadik félnek nem küldjük tovább. A hírlevelek kiküldésével adatfeldolgozókat bízunk meg, akik szerződés alapján vállalják, hogy a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartják.

Amennyiben az adatfeldolgozókkal kapcsolatban további információra lenne szüksége, úgy azt az info@stickl.hu e-mail címen kaphat.

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, Ön bármikor jogosult a hírlevélküldést visszavonni. Ilyen esetben küldjön egy üzenetet az info@stickl.hu email címre, vagy iratkozzon le a hírlevélben rendelkezésre álló linken.

 

Az alábbi adatok szükségesek hírlevél feliratkozása esetén:

 

Kötelező mezők:

Kapcsolatfelvétel:

Vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, ország, e-mail cím, telefonszám

 

Választható mezők:

Kapcsolatfelvétel:

Titulus, cégnév, utca, házszám

 

A kötelező mezők kitöltése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy kérését feldolgozhassuk. A válaszható mezőket szabadon töltheti ki annak érdekében, hogy még személyre szabottabb ajánlatot küldhessünk Önnek.

 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

 

Honlapunkon úgynevezett közösségi modulokat (plugineket) használunk, mint a Facebook, az Instagram, valamint a YouTube és Google+. Ezeket a szolgáltatásokat a Meta Platforms Ireland Limited és a Google Inc. szolgáltatja („szolgáltató”).

A Facebook és Instagram üzemeltetője a Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook és Instagram”). A Facebook és Instagram pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins

A YouTube és Google+ üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). A Google pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://developers.google.com/+/web/

Ha felkeresi valamelyik honlapunkat, amely pluginokat tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook, az Instagram vagy a Google szerverével. A pluginok tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt az böngészőjébe közvetíti és beépül az oldalba. A pluginok beépítésének köszönhetően a szolgáltató információkat kap arról, hogy a böngészője betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ez az információ (az IP címet is beleértve) a böngészőjétől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.

Ha valamelyik szolgáltatónál bejelentkezett, a szolgáltatók az Ön látogatását a honlapunkon hozzárendelik az Ön Facebook, Instagram, YouTube, illetve Google+ profiljához. Ha kapcsolatot teremtenek a pluginokkal, pl. használják a „Tetszik”, a „+1” gombokat, a megfelelő információ is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.

 

Az információk felkerülnek a közösségi hálóra, illetve megjelenik közösségi média oldalán és ott feltünteti az Ön adatait. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, az Ön jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashat:

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

 

Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

Ha nem akarja, hogy a Google és a Facebook adatokat gyűjtsön az Ön online tevékenységéről, akkor az oldalak felkeresése előtt jelentkezzen ki a megfelelő szolgáltatótól. A pluginok betöltését a böngészőjébe az Add-Ons segítségéve teheti meg pl. Skript-Blocker „NoScript” (http://noscript.net/).

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Ez az oldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalízis szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, az Ön számítógépén tárolt fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják.

Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti a lenti linken található böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

A retargeting funkció használata

Célzott reklámok megjelenítése a „retargeting” segítségével.

Ez az oldal úgynevezett „retargeting tag”-eket használ. Retargeting tag-nek nevezzük a JavaScript elemeket, melyek a weboldal forráskódjában találhatók. Ha a felhasználó felkeresi az oldalt, ami tartalmaz retargeting tag-et, az online reklámok szolgáltatója (pl. Google) sütiket helyez el a felhasználó gépén, és hozzárendeli a megfelelő retargeting célcsoport listához. Ezeknek a sütiknek a feladata a retargeting kampányok (célzott reklámok) bekapcsolása más weboldalakon. Tanulmányok azt mutatják, hogy célzott reklámok alkalmazása sokkal érdekesebb az internet felhasználók részére, mint az olyan reklámok melyek iránt nem érdeklődnek közvetlenül, illetve nem állnak kapcsolatban a felkeresett oldalakkal.

 

Beállítási és deaktiválási lehetőségek

Harmadik személyek - beleértve a Google-t is - sütiket használnak reklámok bekapcsolásához, amik a felhasználó honlapunkon történt korábbi látogatásain alapulnak, ugyanakkor nem tárolnak személyes adatokat. Ezen honlapok felhasználói a Google-on keresztül kikapcsolhatják a sütik használatát úgy, hogy betöltik a "Google Hirdetésbeállítások" felületét. Felhasználók továbbá kikapcsolhatják harmadik szolgáltatók által használt sütiket azáltal, hogy felkeresik a "Network Advertising Initiative" deaktiváló oldalt és ott módosítják a szükséges beállításokat.

 

FACEBOOK PIXEL

Oldalainkon a Facebook közösségi hálózatának remarketing címkéi is elhelyezésre kerültek (1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA). Amikor meglátogatja oldalainkat, a remarketing címkék közvetlen kapcsolatot létesítenek a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook az Ön IP-címével kapja meg az adatokat. Ennek eredményeként a Facebook hozzárendelheti a meglátogatott oldalainkat a felhasználói fiókjához. Ezt az információt felhasználhatjuk Facebook hirdetések megjelenítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatóként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát. További információ a Facebook adatvédelmi szabályzatában található: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha nem kívánja, hogy a Facebook az „Egyéni közönségek” célzással Ön adott listákhoz társítsa, akkor itt megszüntetheti az „Egyéni közönségek” beállítását.

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

 

A portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a Stickl Yachts Kft. jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása; valamint

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Stickl Yachts Kft. jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

Az adatkezelés célja

 • a Stickl Yachts Kft. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;

 • információmegosztás; továbbá

 • a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;

 • a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása.

A Stickl Yachts Kft. az információmegosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketing célú információkhoz, a jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információmegosztás letiltására.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Stickl Yachts Kft. az adatokat

 • az érintett hozzájárulás visszavonásáig;

 • a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy

 • a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig kezeli.

 

ÉRINTETT JOGAI


Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

 • tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);

 • az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;

 • kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;

 • élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;

 • kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá

 • tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

 

Érintett az adatkezeléssel összefüggésben felmerülő jogsértés esetén a Stickl Yachts Kft. székhelye, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Jogai érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében megkeresheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; telefon száma: +36 (1) 391-1400; fax száma: +36 (1) 391-1410; elektronikus postafiók címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Hivatal útján történő jogérvényesítés lépéseiről a www.naih.hu portálon tájékozódhat.

Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

 

 

 ADATFELDOLGOZÓK


A Stickl Yachts Kft. a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

A Stickl Yachts Kft. a portálok működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel. A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi. Felhasználó a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat.

A Stickl Yachts Kft. hirdetési kampányai támogatására a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google AdWords szolgáltatását használja. A Google AdWords biztosítja a Google hirdetési kampányok követését, eredményességük mérését. A Google AdWords szintén cookie-kat használ működéséhez, melyek tiltására a cookie-k tiltására vonatkozó általános megjegyzések irányadóak.

 • Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

 

ADATBIZTONSÁG

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipulációk, elvesztés, megsemmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

Gárdony, 2019.03.07.

Stickl Yachts Kft.

bottom of page